Home / Dịch vụ khác (page 20)

Dịch vụ khác

Tìm hiểu vai trò của barrier rào chắn

Lưu bản nháp tự động

Trong các chiến thuật kiểm soát tự động hiện nay barrier rào chắn có một vị trí quan trọng với hầu hất các khoanh vùng cần bảo đảm. Vận hành hoàn toàn tự động bằng điều khiển từ xa, barie rào chắn được lắp đặt tại cửa các cơ quan, khu công …

Read More »