Home / Du lịch đó đây (page 20)

Du lịch đó đây

Bước chuyển mới của du lịch Thái Lan

Thái Lan đang siết chặt chính sách phát triển du lịch để nói không với du lịch ô nhiễm môi trường, du lịch tình dục… nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch theo hướng thân thiện với  môi trường và xã hội. Xem thêm >>> …

Read More »