Home / Du lịch đó đây (page 5)

Du lịch đó đây

Đặc sắc mùa thu Nhật Bản

Lưu bản nháp tự động

Mùa thu (‘Aki’) tại Nhật Bản thườngbắt đầu vào đầu tháng chín,  và đó cũng là thời điểm những  cơn  bão bắt đầu đổ  bộ vào Nhật. Thời tiết lúc bấy giờ tương tự như của mùa mưa vì thường sẽ có những cơn mưa mùa thu, nhưng mọi thứ …

Read More »