Home / Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Ship hàng nội địa cần có giấy tờ nào?

Lưu bản nháp tự động

Đối với bất kỳ một loại hàng hóa nào thì giấy tờ đi kèm là điều cần thiết, luôn luôn phải có được bảo đảm an toàn sự chuyển nhượng bàn giao hàng hóa được thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, với việc có đủ các loại giấy tờ đối …

Read More »

Tàu hàng gỡ khó cho tàu khách

Lưu bản nháp tự động

Do ảnh hưởng của dịch bênh COVID-19, đường sắt phải tạm dừng hàng loạt các tuyến tàu khách. Để gỡ khó, ngành đường sắt đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới tàu hàng đặc biệt là tàu hàng container liên vận nước ngoài. “Con đường tơ lụa” Từ năm 2019, …

Read More »