Home / Dịch vụ khác / Doanh nghiệp / Thế nào là kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp?

Thế nào là kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp?

 

Lưu bản nháp tự động

 (ĐTCK) Theo quy định mới, trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp. Vậy thế nào là kiểm toán viên, kế toán viên bài bản và chuyên nghiệp?
Ông Phạm Văn Thượng, Chuyên viên support quản trị doanh nghiệp phụ trách cai quản cổ đông trực tuyến (Ezlink)- CTCP Chứng khoán FPT:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 163, Luật Doanh nghiệp 2014 – Ban kiểm soát: “Trưởng ban điều hành và kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên bài bản và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn”.

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn: Dịch vụ tư vấn chuyển giá nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Luật Doanh nghiệp không định nghĩa như thế nào là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. tuy vậy, theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  (ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính) thì “kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp và bài bản là cá nhân được tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán”.

Ở Việt Nam, hiện tại có 2 chứng chỉ được coi là chứng chỉ nghề nghiệp bài bản và chuyên nghiệp được pháp luật thừa nhận là chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề và chứng chỉ kế toán viên hành nghề.

Để đã có được một trong hai chứng chỉ này, những người hành nghề phải trải qua kỳ thi quốc gia (4 môn với chứng chỉ hành nghề kế toán và 7 môn với chứng chỉ kiểm toán viên) do Bộ Tài chính tổ chức (theo Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán).

Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức công việc và nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận (cộng đồng Kế toán công chứng Anh – ACCA, cộng đồng Kế toán viên công chứng Australia – CPA Australia…), muốn được cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán của Việt Nam phải tham dự kỳ thi sát hạch kiến thức về luật pháp VN do Bộ Tài chính tổ chức.

Do đó, nếu căn cứ theo tiêu chuẩn trên thì trưởng ban kiểm soát có tiêu chuẩn khá cao, kể cả về bằng cấp, kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn, số lượng người làm kế toán tại VN có các chứng chỉ này chưa nhiều.

Lúc này, chưa có cơ quan, đơn vị nào đứng ra rà soát tiêu chuẩn này (trưởng ban điều hành và kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp và bài bản) được áp dụng, thực thi tại các công ty cổ phần thế nào. mặc dù, đó là nội dung khá nhiều công ty băn khoăn thắc mắc và mong sớm được Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nắm rõ, hướng dẫn cụ thể.

About msduyen

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Cách xử phạt bổ sung trong kế toán, kiểm toán độc lập quá nặng

Trả lời Công văn số 10181/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp …