Home / Dịch vụ khác / An ninh bảo vệ (page 12)

An ninh bảo vệ

Cách bảo vệ an ninh đối với nhà máy may

Lưu bản nháp tự động

BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY – Nhân viên bảo vệ kiểm tra hệ thống điện nếu có hỏng hóc báo ngay cho người phụ trách điều hành tại đây. – Ngăn cản, nghiêm cấm mọi người không có chuyên môn về điện không được vào khu vực …

Read More »

Dịch vụ nhân viên bảo vệ nhà hàng

Lưu bản nháp tự động

Dịch vụ ăn uống ở Việt Nam đang ngày cải cách và phát triển thêm đa dạng, đa dạng chủng loại do đó những sức ép cạnh tranh và hà khắc đòi hỏi từ khách hàng từ đó cũng cao hơn. Trong số những tiêu chuẩn đánh giá một nhà …

Read More »